Ik of mijn bedrijf wil bijdragen!

De opzet van de stichting RoParun is om de opbrengst direct ten goede te laten komen aan de kankerpatiënten zelf om de kwaliteit van hun leven, en daar waar dat nog mogelijk is, te verbeteren. De steun van de RoParun is uniek doordat de stichting geen geld geeft, maar alle projecten zelf beoordeelt en dan pas steunt. Zo wordt voorkomen dat er gelden op de verkeerde plaats terechtkomen. Zo heeft de Stichting RoParun al vele projecten kunnen steunen (zie doelen).

Om dit alles te kunnen realiseren zoekt elk team naar sponsors. Sponsors in financiële zin maar ook sponsors in materiële zin. Er is namelijk heel wat nodig om van Parijs of Hamburg naar Rotterdam te lopen. Dat brengt ons uiteindelijk bij de reden om u te benaderen.

EZRTeam uit Zeeland, willen zich graag tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk geld op te halen en zo snel mogelijk in Rotterdam te komen.

Wij vragen van u een inspanning in de vorm van een onontbeerlijke bijdrage in financiële of materiële zin.
Hier tegenover staat een vermelding op onze website, via Twitter en Facebook, en natuurlijk op stickers op de teambusjes tijdens de RoParun.  Indien u verdere persoonlijke wensen heeft, als wij als team iets kunnen organiseren op of bij uw bedrijf, dan horen wij dat ook graag.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.